Trunfo®

Trunfo®
TipFungicid
FormulareAzoxistrobin 25% (=250 g/l)
Tip formulareSuspensie concentrată (SC)
Tip formulareSuspensie concentrată (SC)
Certificat de omologare488PC
Ambalare
5 L
Broșura200K199.92K
Fișa de securitate499K499.38K
Etichetă1M1.4M
Broșura200K199.92K
Fișa de securitate499K499.38K
Etichetă1M1.4M

Informații toxicologice

Atenționări

Environmental Hazard GSH Pictogram
H410
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P102
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P273
Evitați dispersarea în mediu.
P391
Colectați scurgerile de produs.
P501
Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
SP1
A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)
SPa1
Pentru a evita apariția rezistenței când folosiți produsul TRUNFO respectați limitele de utilizare (numărul de tratamente sau perioada de timp) pentru grupul chimic al strobilurinelor!)
SPe2
Pentru protecția apelor apelor subterane/organismelor acvatice, nu aplicați pe solul de tip nisipos sau pe soluri de materie organic pură!
SPe3
Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!
EUH401
Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.
EUH208
Conține 1,2-benzisotiazolin-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.
În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire
Otrăvirea accidentală - primul ajutor112

Descriere produs

Sumar

Bilurina în slujba fermierilor

Fungicid sistemic local pentru prevenirea şi combaterea bolilor la cereale şi legume.

Caracteristici principale

Fungicid penetrant, cu acţiune sistemică şi mobilitate translaminară;

Activitate preventivă şi capacitate antisporulantă;

Pe lângă efect de fungicid, produsul are și un “greening” efect, prevenind procesul de îmbătranire al frunzelor și, implicit, de prelungire a procesului de vegetație => crește producția;

Foarte eficient împotriva ruginilor.

Informații despre aplicare

Mod de utilizare

Tratamentele se aplică preventiv atunci când apar condiții de manifestare a bolilor.

Grâu și orz: pentru combaterea ruginilor (Puccinia spp., Puccinia hordei) și arsura frunzelor de orz (Rhyncosporium secalis), tratamentul se aplică după apariția primului nod, până la sfârșitul înfloririi (BBCH 31-69).

Orz: pentru a combate helmintosporioza (Helminthosporium sativum) și pătarea frunzelor (Ramularia collo-cygni) tratamentul se aplică de la primul nod, până la sfârșitul înspicării (BBCH 31-59).

Tomate și cucurbitacee: pentru a combate făinarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea) și făinarea tomatelor (Leveillula solanacearum), tratamentele se aplică de la apariția primei inflorescențe până la coacerea deplină a fructelor (BBCH 51-89).

Intervalul între două aplicări succesive (în cazul tomatelor și cucurbitaceelor) este de 10-14 zile, în funcție de condițiile climatice și presiunea de infecție. Numărul maxim de tratamente cu Trunfo este de 1 pe sezon la cereale, 2 la tomate, respectiv 3 la cucurbitacee.

Mod de preparare

Asigurați-vă că echipamentul de stropit este curat și calibrat corespunzător. Se umple rezervorul cu jumătate din cantitatea de apă necesară, se pornește agitatorul, apoi se adaugă cantitatea recomandată de produs în rezervor, se completează cu apă și se continuă agitarea. Preparați numai cantitatea de soluție necesară pentru stropirea curentă. Folosiți soluția imediat după preparare. Evitați să lăsați amestecul în repaus.

Compatibilitate

Nu se amestecă niciodată produsele fără a efectua în prealabil teste de compatibilitate pe suprafețe mici. Consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă. Ȋn cazul utilizării în amestec cu alte produse de protecția plantelor, se vor respecta, în mod obligatoriu, și instrucțiunile de folosire a produsului partener.

Aplicare după cultură

Cereale paioase

ProblemaArsura frunzelor (Rhyncosporium)
Dozaj1 L/ha
Perioada de siguranță-
ProblemaHelmintosporioza (Helminthosporium sativum)
Dozaj1 L/ha
Perioada de siguranță-
ProblemaPătarea frunzelor (Ramullaria)
Dozaj1 L/ha
Perioada de siguranță-
ProblemaRuginile (Puccinia spp.)
Dozaj1 L/ha
Perioada de siguranță-

Legume

ProblemaFăinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj0,8 L/ha
Perioada de siguranță3 zile

Tomate

ProblemaFăinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj0,8 L/ha
Perioada de siguranță3 zile

Produse similare

Folosim cookieuri pentru a-ți oferi o experiență mai bună, analizarea traficului de date și pentru a-ți oferi reclame personalizate.

Prin click pe Accept ești de acord cu folosirea tuturor tehnologiilor de tip cookie în concordanță cu Politica cookieurilor