Sextan®

Sextan®
TipFungicid
FormulareTebuconazol 25% (=250 g/l)
Tip formulareEmulsie, ulei în apă (EW)
Tip formulareEmulsie, ulei în apă (EW)
Certificat de omologare2810
Ambalare
5 L
Broșura245K244.96K
Fișa de securitate558K557.61K
Etichetă2M1.69M
Broșura245K244.96K
Fișa de securitate558K557.61K
Etichetă2M1.69M

Informații toxicologice

Atenționări

Harmful GSH PictogramHealth Hazard GSH PictogramEnvironmental Hazard GSH Pictogram
H317
Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332
Nociv în caz de inhalare.
H361d
Susceptibil de a dăuna fătului.
H410
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
P102
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P202
A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.
P270
A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P273
Evitați dispersarea în mediu.
P280
Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.
P302+P352
ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun.
P305+P351+P338
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII - clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P310
Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
P391
Colectați scurgerile de produs.
P405
A se depozita sub cheie.
P501
Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
SP1
A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)
SPe3
Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!
EUH401
Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.
În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire
Otrăvirea accidentală - primul ajutor112

Descriere produs

Sumar

Dorit de fiecare fermier

Fungicid sistemic pentru combaterea bolilor la grâu, orz, rapiță, castraveți, prun, măr şi viță-de-vie.

Caracteristici principale

  • Fungicid sistemic cu spectru larg de combatere și acțiune preventivă, curativă şi eradicantă;
  • Absorbție rapidă în plantă și remanență îndelungată (3-4 săptămâni);
  • Flexibil în aplicare;
  • Poate fi utilizat ca regulator de creștere la rapiță, în tratamentele de toamnă;
  • Partener ideal în combinație cu strobilurinele (Trunfo).

Informații despre aplicare

Mod de utilizare

Grâu şi orz: tratamentul se va face la avertizare sau la apariţia primelor simptome de boală. Intervalul de aplicare este cuprins între sfârşitul înfrăţitului şi sfârşitul înfloritului pentru grâu (se va evita tratamentul în perioada de înflorire) şi sfârşitul înfrăţitului şi începutul înfloritului pentru orz.

Rapiţă: tratamentul se poate aplica atât toamna cât şi primăvara. Toamna, pe lângă efectul de prevenire şi de combatere a bolilor (ex. Phoma lingam), produsul ajută la creşterea rezistenţei plantelor la iernare (înrădăcinare puternică, plante viguroase). Tratamentele efectuate toamna sunt necesare, în special, în situația când semănatul timpuriu şi condiţiile climatice favorizează dezvoltarea excesivă a plantelor. Tratamentul trebuie făcut în faza de 4-6 frunze formate. Tratamentele din a doua parte a perioadei de vegetaţie se aplică la avertizare, până la debutul înfloritului și au ca scop combaterea putregaiurilor, alternariozei şi a făinării. Tratamentele se efectuează atât la rapiţa de toamnă, cât şi la rapiţa de primăvară.

Castraveţi: tratamentul se va face la apariţia primelor simptome de infecţie, în faza incipientă sau preventiv, când vremea este caldă şi cu umiditate relativă a aerului ridicată.

Prun: se efectuează două tratamente: primul tratament se poate aplica începând cu faza de deschidere a sepalelor, până la faza sfârşitului înfloritului, iar al doilea, din faza de început a creşterii fructelor, până în faza de coacere a fructelor.

Măr: tratamentele se efectuează la avertizare, înainte şi după înflorire, în funcţie de ciclul biologic al ciupercii. Se recomandă ca înainte de aplicarea tratamentului pe toată suprafaţa, să se efectueze un test de compatibilitate biologică, deoarece la unele soiuri de măr (ex. Golden) pot apărea fenomene de fitotoxicitate.

La vița-de-vie se recomandă a se utiliza atât înainte, cât şi după înflorit (primul la faza 3 frunzulițe nepliate, iar celelalte în intervalul inflorescențe clar vizibile, până la începutul colorării boabelor).

Mod de preparare

Se vor utiliza echipamente de stropit cu duze corespunzătoare. Nu efectuați stropirea dacă vântul este mai puternic de 15 km/h. Nu stropiţi în timpul rafalelor de vânt. Potenţialul derivei creşte pe timp de secetă, temperatură ridicată, umiditate scăzută. Evitaţi deriva soluţiei de stropit pe culturile învecinate, canale şi ape de suprafaţă.

Compatibilitate

Produsul este compatibil cu majoritatea produselor de protecția plantelor. Înainte de orice amestec, pentru a evita eventuale incompatibilități ce pot apărea între substanţele de amestec, se va consulta tabelul cu compatibilităţi şi se va efectua un test pe cultura respectivă.

Aplicare după cultură

Cereale paioase

ProblemaArsura frunzelor (Rhyncosporium)
Dozaj0,5 l/ha
ProblemaFăinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj0,5 l/ha
ProblemaFuzarioza (Fusarium)
Dozaj0,5 l/ha
ProblemaHelmintosporioza (Helminthosporium sativum)
Dozaj0,5 l/ha
ProblemaPătarea frunzelor (Ramullaria)
Dozaj0,5 l/ha
ProblemaRuginile (Puccinia spp.)
Dozaj0,5 l/ha

Legume

ProblemaFăinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj0,5 L/ha

Plante tehnice

ProblemaAlternarioza (Alternaria brassicae)
Dozaj1 L/ha
ProblemaFăinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj1 L/ha
ProblemaPutregaiul alb (Sclerotinia)
Dozaj1 L/ha
ProblemaPutregaiul cenusiu (Botrytis cinerea)
Dozaj1 L/ha
ProblemaPutregaiul negru (Guignardia bidwellii)
Dozaj0,5 L/ha

Pomi fructiferi

ProblemaFăinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj0,75 L/ha
ProblemaMonilioza fructelor (Monilinia fructigena)
Dozaj0,75 - 1 L/ha
ProblemaRapănul
Dozaj0,75 L/ha

Viță de vie

ProblemaFăinarea (Sphaerotheca fuliginea)
Dozaj0,4 L/ha

Produse similare

Folosim cookieuri pentru a-ți oferi o experiență mai bună, analizarea traficului de date și pentru a-ți oferi reclame personalizate.

Prin click pe Accept ești de acord cu folosirea tuturor tehnologiilor de tip cookie în concordanță cu Politica cookieurilor