Ksar® Max

Ksar® Max
TipFungicid
FormulareKresoxim-Methyl 25% (=150 g/l), Difenoconazaol 12% (=20 g/l)
Tip formulareGranule dispersabile în apă (WG)
Tip formulareGranule dispersabile în apă (WG)
Certificat de omologare531PC
Ambalare
0,6 kg
Broșura194K194.1K
Fișa de securitate562K561.79K
Etichetă299K299.16K
Broșura194K194.1K
Fișa de securitate562K561.79K
Etichetă299K299.16K

Informații toxicologice

Atenționări

Harmful GSH PictogramHealth Hazard GSH PictogramEnvironmental Hazard GSH Pictogram
H319
Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H351
Susceptibil de a provoca cancer.
H361d
Susceptibil de a dăuna fătului.
H410
Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
EUH210
Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
EUH401
Pentru a evita riscurile pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizarex.
P102
A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
P201
Procurati instructiuni speciale inainte de utilizare.
P270
A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului.
P273
Evitați dispersarea în mediu.
P280
Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție pentru ochi/față.
P305+P351+P338
ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII - clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact dacă este cazul și acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P308+P313
ÎN CAZ DE expunere sau posibilă expunere: consultați medicul.
P337
Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.
P391
Colectați scurgerile de produs.
P501
Eliminați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
SP1
A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său (a nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)!)
SPe3
Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de minim 15 m până la apele de suprafață!
În caz de intoxicație, contactați centrul Anti-Otrăvire
Otrăvirea accidentală - primul ajutor112

Descriere produs

Sumar

Protecția totalăîmpotriva rapănului

Ksar Max este un fungicid unic dezvoltat de Ascenza pentru controlul celor mai importante boli la culturile de măr și păr. Ksar Max este o combinație inovatoare de 2 substanțe active sinergice cu acțiune preventivă, curativă și antisporulantă, dedicat combaterii rapănului. Ksar Max are, de asemenea, o acțiune complementară asupra Stemphylium și făinării.

Informații despre aplicare

Mod de utilizare

Pentru a asigura un control adecvat al bolilor, KSAR MAX trebuie utilizat ca tratament preventiv la o doză de 300g/ha pentru combaterea rapănului, cu interval între aplicare de la 10 până la 14 zile. În cazul în care există presiune mare de boală, nu trebuie depășite 12 zile între tratamente.

Calitatea pulverizării este un factor cheie pentru a obține o distribuție omogenă a Ksar Max în câmp. Aplicările trebuie efectuate folosind un volum de pulverizare de 100 – 1000 L/ha (Pneumatic: minim 100 L/ha, jet aer: minim 250 L/ha).

Aplicare după cultură

Pomi fructiferi

ProblemaRapănul
Dozaj0,3 kg/ha
Perioada de siguranță35 zile

Produse similare

Folosim cookieuri pentru a-ți oferi o experiență mai bună, analizarea traficului de date și pentru a-ți oferi reclame personalizate.

Prin click pe Accept ești de acord cu folosirea tuturor tehnologiilor de tip cookie în concordanță cu Politica cookieurilor